Articles @ de-sprank.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Ons verhaal

Wij zijn ontstaan vanuit een behoefte van ouders om volwaardige kinderopvang te bieden vanuit de antroposofische pedagogiek. De vennoten binnen De Sprank waren al verbonden met elkaar in hun werk voor De Vrije Speelklas. Dit werk voor de peuterklasjes gaf ons de nodige ervaring. Daarnaast was er de behoefte van ouders binnen de Vrije School Den Haag naar een huiselijk en omhullende buitenschoolse opvang. Het leidde tot het opzetten van De Sprank in 2014, waaronder BSO Het Grote Huis en De Vrije Speelklas een plek hebben. De Sprank is een onderneming waarin we vanuit een gemeenschappelijk beeld werken aan een gezonde omgeving voor kinderen, medewerkers en partners met wie wij samenwerken.

De vennoten van Sprank hebben een directe verbinding zelf met De Vrije Speelklas en met Het Grote Huis. Daarin ondersteunen we de peuterjuffen en bso-juffen in hun werk bij de zorg voor de kinderen. Ook in het dagelijks reilen en zeilen doen wij mee. Van contacten met de gemeente, het schoonmaken van het koffiezetapparaat, pedagogische observaties in de klasjes of het versturen van facturen. Dat zorgt voor blijvende verbinding en kennis en ervaring bij de vennoten binnen hun werkveld.

Tegelijkertijd zien we dat onze kennis en kunde ingezet kan worden op meer plekken en zijn we de samenwerking aangegaan met Olles Huis in Den Haag en de Sterrekijker op Texel. Steeds vanuit een initiatief dat daar ter plekke ontstond en waarin wij meegedacht en meegewerkt hebben. Op die wijze is ook het Rozentuintje in Amsterdam een voortzetting van een bestaand bedrijf dat nu als bedrijf van zichzelf kan doorgaan en waarin wij meewerken.

Voor ieder nieuw initiatief, iedere onderneming kijken we welke samenwerkingsvorm daar bij past. Dat doen we in gesprek met mensen die initiatiefkracht en ondernemingszin in zich dragen om de verantwoordelijkheid voor het nieuwe initiatief te dragen. Ieder initiatief heeft zijn eigenheid. De plek waar het initatief ontstaat en de nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de ouders of de verschillende scholen leiden er toe dat ieder initiatief zijn eigen ondernemers nodig heeft om te zorgen voor een levensvatbare onderneming.