Articles @ de-sprank.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Olles Huis

Olles Huis is een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar en een buitenschoolse opvang voor kinderen die naar basisschool Wonnebald in Den Haag gaan. De Sprank is medevennoot en werkt samen met de drie vennoten in het dagelijks werk van een huiselijk en omhullende omgeving voor de kinderen.

Wij hebben dit mee helpen opzetten. Sinds 2020 is Olles Huis een eigen commanditaire vennootschap waarbij Stichting Sleipnir de stille vennoot vormt.