Articles @ de-sprank.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Welkom

De Sprank bestaat uit een collectief van 17 personen. Een collectief met ontwikkelkracht om een gewenst initiatief mee te helpen realiseren. De eerder gerealiseerde initiatieven liggen vooral in het veld van kinderopvang en peuterspeelklasjes. Onze kennis en inzet zijn echter breder in te zetten.

Onze leidraad is daarin de sociale driegeleding.  We proberen de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap in hun eigen werkingsgebied tot hun recht laten komen in de organisaties waarin wij werkzaam zijn.

 

Samenwerking vanuit verbinding

Een samenwerking gaan wij aan vanuit daadwerkelijke verbinding met de initiatiefnemers. Wij geven geen advies en vertrekken weer, maar gaan samen met de initiatiefnemers aan het werk om tot realisatie van het idee te komen. Ook daarna blijven we verbonden aan de nieuwe organisatie.

De verschillende vennoten hebben ervaring met projectmanagement, exploitatie- en financieringsmodellen, samenwerking met bedrijven en overheden, het organiseren en voeren van administratie, pedagogische ondersteuning en implementatie van veranderende wet- en regelgeving.

Wij doen ons werk vanuit een menskundige grondslag, waarin de ontwikkelende mens, zowel kind als volwassene, leidraad is. Daarin werken we vanuit een aantal principes, die stevig maar niet star zijn:

 

Werken vanuit de gemeenschap

De gemeenschap van mensen die met ons verbonden is, draagt De Sprank. Dit zijn de ouders en de kinderen die bij ons komen, de juffen en leidsters die dagelijks met de kinderen zijn, de vrijwilligers die daarin van grote waarde zijn en de vennoten die dienstbaar zijn aan dit geheel. Maar ook de kring van bedrijven met wie wij samenwerken binnen Stichting Sleipnir of andere bedrijven waarin wij met elkaar verbindingen aangaan om het welzijn voor het geheel te vergroten.

 

De onderneming is van zichzelf

Een belangrijk streven in onze onderneming is dat het kapitaal in het bedrijf niet gebonden is aan de personen die in de onderneming werkzaam zijn. De vennoten en medewerkers moeten vrij en ongebonden hun kwaliteiten kunnen inzetten en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in de uitoefening van hun werk. Het kapitaal dient het bedrijf te ondersteunen in zijn ontwikkeling of de ontwikkeling van nieuwe bedrijven. Het bedrijf is dus van zichzelf. Daarbij kiezen we voor bedrijven die op een zelfde leest willen ondernemen. We zijn daarin verbonden met Stichting Sleipnir. Zij is de drager van het kapitaal van De Sprank.

 

Anders kijken naar werk en inkomen

Wij vinden het belangrijk dat een ieder die bij ons werkt, voldoende inkomen heeft om goed te kunnen leven. Het inkomen moet zo zijn dat iemand goed zijn werk kan doen. Dat is goed voor die persoon, maar natuurlijk net zo goed voor de kinderen en voor de organisatie. Dat betekent dat wij kijken naar ieders individuele behoefte aan inkomen, wat wij aan opbrengsten met elkaar te verdelen hebben en hoe wij dit passend kunnen maken binnen het grote geheel. Dat vraagt bewustzijn over wat je eigen behoeftes zijn, de afstemming tot anderen en tot het grote geheel. Niet eenvoudig, maar in onze ogen noodzakelijk en gezondmakend.