Articles @ de-sprank.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Verbindingen

De vennoten binnen de Sprank hebben zich met verschillende ondernemingen verbonden. Voor iedere plek, iedere onderneming kijken we welke vorm daar bij past. Dat doen we in gesprek met mensen die initiatiefkracht en ondernemingszin in zich dragen om de verantwoordelijkheid voor die onderneming te dragen. Iedere onderneming heeft zijn eigenheid. De plek waar de onderneming staat en de nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de ouders of de verschillende scholen leiden er toe dat iedere plek zijn eigen ondernemers nodig heeft om te zorgen voor een passende plek.

Olles Huis

Olles Huis is een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar en een buitenschoolse opvang voor kinderen die naar basisschool Wonnebald in Den Haag gaan. 

Wij hebben dit mee helpen opzetten. In de opzetfase en in de eerste jaren was De Sprank medevennoot. Sinds 2020 is Olles Huis een eigen commanditaire vennootschap waarbij Stichting Sleipnir de stille vennoot vormt.

Het Rozentuintje

Het Rozentuintje is een kleinschalig kinderdagverblijf in Amsterdam. Zes kinderen vinden daar een huiselijke en warme plek in de drukke stad. Met het Vondelpark om de hoek beleven de kinderen het ritme van het jaar volop mee. Sinds oktober 2017 zijn er twee vennoten aan het werk en is De Sprank stille vennoot waarmee het kapitaal in het bedrijf geneutraliseerd is en niet meer aan individuele personen toebehoord.

Stichting Sleipnir

Met de Stichting Sleipnir als gemeenschappelijke stille vennoot, werken ondernemers uit verschillende bedrijven, waaronder de Sprank, samen zonder dat zij privévermogen opbouwen. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door de Stichting Sleipnir en dient als voertuig voor de ondernemerscapaciteiten van de betrokken ondernemers.

Deze beschouwen hun bedrijven niet als persoonlijk eigendom en kunnen zich daarmee volledig richten op het leveren van kwalitatief hoogstaande producten of diensten die voorzien in de behoefte van hun afnemers.

Daarmee werken zij aan een economie die op een in sociaal opzicht gezonde leest is geschoeid.

Sleipnir is het paard van Odin, zoals deze in de Noorse mythologie wordt beschreven. Zoals Sleipnir Odin draagt, zo draagt het bedrijfskapitaal de ondernemer.

Sleipnircooperatie

De Sleipnircooperatie is in 2018 opgericht door de ondernemers die al aangesloten waren bij Stichting Sleipnir. 

Het doel van de cooperatie is om bedrijven die geinteresseerd zijn in anders ondernemen, meer mens- en aardewaardig, kennis kunnen maken met onze werkwijze. Daarnaast werken leden van de cooperatie samen in een liquiditeitsfonds waarin zij met elkaar een geldkring opbouwen waarin leningen aan de leden worden verstrekt. Het liquiditeitsfonds wordt opgebouwd door de leden zelf.

Je kunt lid worden van de cooperatie als je de doelstelling onderschrijft dat kapitaal niet verbonden is aan persoonlijke belangen, maar aan de belangen van het bedrijf. En zo de doelstellingen van het bedrijf ondersteunt.